ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Βιωματικά Διαδικτυακά Σεμινάρια Διατροφικής Επίγνωσης

Τίτλος σεμιναρίου: Επαναπροσδιορισμός εικόνας σώματος & διατροφικών επιλογών. Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια Διατροφικής επίγνωσης πραγματοποιούνται σε 3-4 ηλεκτρονικές 3ωρες ή 4ωρες συναντήσεις για τρεις...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ

Τα Βιωματικά Σεμινάρια Διατροφικής Επίγνωσης πραγματοποιούνται σε κύκλους τετράωρων συναντήσεων σεμιναριακού τύπου. Προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση οποιοδήποτε σεμιναρίου αποτελεί η παρακολούθηση τουλάχιστον του πρώτου σεμιναρίου...