Παρατίθενται η παρουσίαση της κλινικής διαιτολόγου – διατροφολόγου Ελευθερίου Σοφίας, από το στρογγυλό τραπέζι για την διατροφή και τους ψυχολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην απώλεια και διατήρηση του σωματικού βάρους.