Παρατίθενται βίντεο της κλινικής διαιτολόγου – διατροφολόγου, με στόχο την υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών και του κοινού για λογαριασμό της εταιρίας FOREVERLIVING HELLAS.