Παρατίθεται υλικό από την συνεργασία της κλινικής διαιτολόγου – διατροφολόγου Ελευθερίου Σοφίας με την HNFC (Hellenic network of fitness certifications), τον επίσημο συνεργάτη και διανομέα των εκπαιδευτικών προϊόντων της Αμερικανικής Αθλητιατρικής Εταιρίας (NASM) για την Ελλάδα και την Κύπρο, από την έναρξη της λειτουργίας της. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος Ελευθερίου Σοφία πραγματοποιεί την διδασκαλία του μαθήματος της Διατροφής (nutrition) και των Συμπληρωμάτων διατροφής (supplements) του προγράμματος Certified Personal Trainer (CPT) στην Αθήνα και την Κύπρο, ενώ είναι εξολοκλήρου υπεύθυνη για την εκπόνηση του μεταφρασμένου εκπαιδευτικού υλικού και τις παραδόσεις των μαθημάτων του πτυχίου “Nutrition Coach” καθώς και του επίσημου πτυχίου εξειδίκευσης στην αθλητική διατροφή: “Fitness nutrition specialist”, του προγράμματος εκπαίδευσης της National Academy of Sports Medicine (NASM), στην HNFC Academy.