Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» αποτελεί μια νέα προσέγγιση στον χώρο της διατροφικής παρακολούθησης.

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αυτόν τρόπο επικοινωνίας με την Κλινική Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Ελευθερίου Σοφία, σε περίπτωση που διαμένετε εκτός Αττικής, δυσκολεύεστε στην μετακίνηση λόγω προβλημάτων υγείας είτε για οποιονδήποτε άλλο σημαντικό λόγο (πχ εγκυμοσύνη, επιβεβλημένη κατάκλιση λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων κλπ).

Χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα που μας προσφέρει η μοντέρνα τεχνολογία, οι συνεδρίες με την Κλινική Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Ελευθερίου Σοφία, πραγματοποιούνται είτε μέσω email είτε μέσω messenger είτε τηλεφωνικά.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος αυτός επικοινωνίας προτιμάται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η προσωπική επαφή.