ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 11η συνάντηση του Temporary Study Group on Sustainable Food Systems

Συμμετοχή στην παρουσίαση των πολιτικών συστάσεων για την προώθηση της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στην 11η συνάντηση του “Temporary Study Group on Sustainable Food Systems” που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018. Η κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος Ελευθερίου Σοφία ήταν αρμόδια για την κατάρτιση του κειμένου που παρουσίασε ο κος Νίκος Χιωτάκης, σε συνέχεια της γνωμοδότησης που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των περιφερειών στη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της παρουσίασης ήταν η ανεύρεση λύσεων για την προώθηση υγιεινότερων και περισσότερο βιώσιμων μοντέλων σίτισης στην Ευρώπη.